top of page

Koumi dé dé è

akpahoun kounto koumi  dè dè

nou afo tché djèté

afo do houn mè non sin adan àn

koun mi dé dé nou afo tche

djèté

awa kaka awa lé lé

koun mi dèdè nou afotché

djèté

Koumi dé dé è

akpahoun kounto koumi  dè dè

nou afo tché djèté

afo do houn mè non sin adan àn

koun mi dé dé nou afo tche

djèté

awa kaka awa lé lé

koun mi dèdè nou afotché

djèté

bottom of page